JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering m.m.

[2017-03-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmässiga grunder ska tas upp som intäkt. (Mål nr 4938--4939-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5214--5215-15)

Senast ändrad: 2017-03-16