JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om graviditetspenning

[2018-03-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om tillämpning av rätt till partiell graviditetspenning (Mål nr 7478-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1129-17).

Senast ändrad: 2018-03-15