JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-10-29] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Malung-Sälens kommun.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan för ombyggnad m.m. av väg 66, delen Östra Tandö–Bu, inom Malung-Sälens kommun hade överklagats till regeringen av bl.a. ägare till fastigheter som berördes av vägplanen. Regeringen avslog överklagandena. Två fastighetsägare ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 5063-17


Senast ändrad: 2018-10-29

För mer information kontakta:

Emilia Franke
Justitiesekreterare
08-561 676 00