JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Femton nya HFD-referat publicerade

[2019-01-21] Högsta förvaltningsdomstolen

I och med detta finns sammanlagt 74 referat för 2018 publicerade. Ytterligare ett tiotal referat från 2018 kommer att publiceras.
Referaten finns på domstolens webbplats, http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/.

Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.





Senast ändrad: 2019-01-21