JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om underhållsstöd

[2018-12-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller underhållsstöd; fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken.


Bifogade filer:

Mål nr 3828-17, 4104-17


Senast ändrad: 2018-12-04