JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

[2016-12-27] Högsta förvaltningsdomstolen

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.


Bifogade filer:

Mål nr 753--756-16


Senast ändrad: 2016-12-27