JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om skatt på avfall

[2016-12-23] Högsta förvaltningsdomstolen

En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.


Bifogade filer:

Mål nr 5362--5364-15


Senast ändrad: 2016-12-23