JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om sjukersättning

[2017-06-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sjukersättning.


Bifogade filer:

Mål nr 1850-16


Senast ändrad: 2017-06-08