JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-04-09] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om fastställelse av järnvägsplan.

Trafikverket beslutade i april 2018 att fastställa järnvägsplanen för ombyggnad av Roslagsbanan, sträckan Täby kyrkby–Kragstalund. Beslutet överklagades till regeringen av bl.a. en fastighetsägare. Regeringen avslog fastighetsägarens överklagande. Fastighetsägaren ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 6035-18


Senast ändrad: 2019-04-09

För mer information kontakta:

Esin Tubluk
Justitiesekreterare
08-561 676 00