JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-03-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om fastställelse av vägplan

Trafikverket beslutade i augusti 2017 att fastställa en vägplan för ombyggnad av väg 97, sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast inom Bodens och Luleå kommuner, Norrbottens län. Beslutet överklagades till regeringen. Regeringen avvisade vissa yrkanden och avslog överklagandena i övrigt. Fem personer och en samfällighetsförening ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 6534-18


Senast ändrad: 2019-03-11

För mer information kontakta:

Linda Funk
Justitiesekreterare
08-561 676 00