JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-10-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.

Ägare till fastigheter vid flera sjöar inom Kronobergs län hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 1044-17


Senast ändrad: 2018-10-12

För mer information kontakta:

Simon Isaksson
Justitiesekreterare
08-561 676 00