JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-09-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett beslut av regeringen om strandskydd. Ägarna till en fastighet på Kalvön i Värmdö kommun hade begärt att ett utvidgat strandskydd om 300 meter från strandlinjen skulle upphävas. Länsstyrelsen och efter överklagande regeringen avslog deras begäran. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 1765-18


Senast ändrad: 2018-09-14

För mer information kontakta:

Linda Funk
Justitiesekreterare
08-561 676 00