JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-06-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om rättsprövning av regeringens beslut att avslå i mark- och miljödomstolen framställda yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning prövat frågan om regeringen i ett av mark- och miljödomstolen överlämnat mål om tillstånd till viss verksamhet även ska pröva i domstolen framställda yrkanden om ersättning för rättegångskostnader. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det förhållandet att regeringen ska pröva frågan om tillstånd ska lämnas till en verksamhet inte innebär att frågor som ligger vid sidan av själva tillståndsfrågan och som aktualiserats under handläggningen i mark- och miljödomstolen ska prövas av regeringen. I mål där mark- och miljödomstol är första instans gäller att en part som vill ha ersättning för rättegångskostnader ska framställa sitt yrkande innan handläggningen avslutas och beslut i en sådan kostnadsfråga meddelas när rätten avgör målet. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det är mark- och miljödomstolen som ska pröva ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader som uppkommit vid domstolen. Regeringens beslut att avslå framställda yrkanden om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen upphävdes därför.


Bifogade filer:

Mål nr 755-17


Senast ändrad: 2018-06-08