JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-10-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Målen gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen respektive hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målen funnit att sekretess inte hindrar att de begärda handlingarna lämnas ut.


Bifogade filer:

Mål nr 4405-18 Mål nr 4529-18


Senast ändrad: 2018-10-02

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-561 676 00