JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om offentlig upphandling

[2017-06-30] Högsta förvaltningsdomstolen

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.


Bifogade filer:

Mål nr 7285-15


Senast ändrad: 2017-06-30