JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om godkännande av fondbestämmelser

[2017-04-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.


Bifogade filer:

Mål nr 4063-15


Senast ändrad: 2017-04-11