JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2018-06-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här har inte ansetts kunna begränsas till akuta nödsituationer.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Utlänningar som inte har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd här har dock endast i undantagsfall rätt till bistånd utöver vad som krävs för att undvika en akut nödsituation.

Målen gäller fråga om bistånd till en utlänning som genomgår rättspsykiatrisk vård och som saknar uppehållsrätt och uppehållstillstånd i landet.

HFD har funnit att även om en person saknar rätt att vistas i Sverige medför det förhållandet att han är föremål för rättspsykiatrisk vård och därmed saknar möjlighet att frivilligt lämna landet att han bör behandlas på samma sätt som de som vistas lagligt här. Rätten till bistånd kan därför inte begränsas till akuta nödsituationer.


Bifogade filer:

Mål nr 4464-17, 6418-17


Senast ändrad: 2018-06-11

För mer information kontakta:

Emma Granberg
Justitiesekreterare
08-561 676 00