JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om rättsprövning

[2019-01-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om rättsprövning

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.


Bifogade filer:

Mål nr 6244-18 Mål nr 6279-18


Senast ändrad: 2019-01-15

För mer information kontakta:

Simon Isaksson
Justitiesekreterare
08-561 676 00