JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om mervärdesskatt m.m.

[2016-03-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen.


Bifogade filer:

Mål nr 6731-15


Senast ändrad: 2016-03-14