JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

von Essen, Ulrik

Född 1964

Ledamot av domstolen sedan 2017

 

 

Juris kandidatexamen (1990)

 

Notarie vid Länsrätten i Stockholms län (1990-93)

 

Byrådirektör (föredragande) vid Länsrätten i Stockholms län (1993-94)

 

Juris doktor (2000)

 

Docent i offentlig rätt (2004)

 

Professor i offentlig rätt (2010–17)

 

 

 

 

Offentliga utredningsuppdrag

 

Expert i utredningen Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (2013-14)

 

 

 

 

Andra uppdrag

 

Ledamot av Vetenskapsrådets, Ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap, etikkommitté (2001-04)

 

Redaktör för Förvaltningsrättslig Tidskrift (2001-14)

 

Olika uppdrag kopplade till Legal Reform Project i Vietnam, SIDA, DANIDA och UNDP (2002-04)

 

Ledamot under skilda perioder av Institutionsstyrelsen, Fakultetsnämnden, Utbildningsutskottet och Lärarförslagsnämnden vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet (2003-17)

 

Styrelseledamot i Stiftelsen Fakultetskurser (2007-17)

 

Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm, avd. 5 (2008-10)

 

Ledamot av Domstolsakademins råd (2008-13)

 

Ledamot av Insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) (2012-16)

 

Ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena (2012 - -)

 

 

 

 

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet

 

Skrifter i offentlig rättsliga ämnen, bl.a. Kommunal normgivning (ak.avh., 2000), Processramen i förvaltningsmål – ändring av talan och anslutande frågor (2 uppl. 2016), Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar (7 uppl. 2017) och Arbete i offentlig förvaltning (2014) samt ett stort antal uppsatser och artiklar i tidskrifter och samlingsverk

 

Undervisning i offentligrättsliga och metodologiska ämnen på alla nivåer inom universitetsväsendet samt vid domstolar, förvaltningsmyndigheter och advokatbyråer (1994-2017)

 

Högskoleföreningens i Stockholm stipendium för bästa avhandling under perioden 1999/00-2002/03 (2003)

 

Stockholms universitets pedagogiska pris (2004)

 

Handledning av doktorander och ett flertal uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd vid disputationer inom offentligrättsliga ämnen.

 
Senast ändrad: 2019-01-14

Ulrik von Essen