JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mari Andersson

Född 1954
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2015

Juris kandidatexamen 1977 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring 1978–1980 vid Stockholms tingsrätt
Assessor vid Kammarrätten i Stockholm 1980–1985
Rättssakkunnig i Statsrådsberedningen 1986–1990
Rättssakkunnig/utredningssekreterare/sakkunnig i Finansdepartementet 1990–2001
Skattekonsult vid ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 2001–2002
Chefsrådman i Länsrätten i Stockholm 2002–2004
Lagman i Länsrätten/Förvaltningsrätten i Stockholm 2005–2013
Tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm 2013–2015

Offentliga uppdrag

Sekreterare i Skattelagskommittén som utarbetade Inkomstskattelagen 1991-97
Särskild utredare i utredningen om Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen 2013-14
Expert i några utredningar bl.a. Förtursförklaring i domstol 2007-08
Styrelseledamot i Arbetsförmedlingen 2014-2019
Ledamot i Partibidragsnämnden 2014-

Andra uppdrag

Styrelseledamot i stiftelsen Centrum för Skatterätt 2015-

Författarskap m.m.

Medförfattare till Kommentaren till Inkomstskattelagen

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2019-08-22

Mari Andersson