JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Margit Knutsson

Född 1959
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2005

Juris kandidatexamen 1984 vid Stockholms universitet
Assessor i Kammarrätten i Sundsvall 1990
Utredningssekreterare vid Justitiedepartementet 1992-1996
Jurist vid Sveriges Industriförbund 1996-2001
Chefsrådman vid Länsrätten i Stockholms län 2001-2005

Andra uppdrag

Ledamot i Aktiemarknadsnämnden 2014-
Huvudman i Hjärt- Lungfonden 2017-

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2019-02-14

Margit Knutsson