JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gäverth, Leif

Född 1958

Ledamot av domstolen sedan 2015

 

Akademiska examina

Juris kandidat 1984

Juris licentiat 1994

Juris doktor 1999

 

 

Tidigare tjänster

Notarietjänstgöring i Länsrätten i Kopparbergs län 1984-1986

Aspirant/fiskal i Kammarrätten i Stockholm 1986-1988

Länsrättsfiskal i Länsrätten i Västmanlands län 1988-1990

Högskolelektor i skatterätt vid Uppsala universitet 1990-1992

T.f. assessor/assessor i Kammarrätten i Stockholm 1992-1993

Chef för Rättsenheten vid Skattemyndigheten i Västmanlands län 1993-1997

Chef för Företagsbeskattningsenheten vid Riksskatteverket 1997-2000

Chef för Rättsenhet 2 vid Riksskatteverket 2000-2002

Kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm 2002-2006

Lagman i Länsrätten i Västmanlands län 2006-2010

Lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala 2010-2015

 

 

Offentliga utredningsuppdrag

Sekreterare i Utredningen angående överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ (SOU 1993:61)

Expert i Utredningen om översyn av elektronisk kommunikation (SOU 2006:88)

Särskild utredare i Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:33)

 

 

Andra uppdrag

Ersättare för ordföranden i Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala avseende etikprövning av medicinsk forskning 2004-2013

Ledamot i Skatterättsnämnden 2005-2015

 

 

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet

Skrifter i skatterätt företrädesvis ”Stödbrev. Borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag” (licentiatavhandling 1994), ”Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. En skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under - respektive överkapitaliserade bolag” (doktorsavhandling 1999) samt ett flertal uppsatser i Skattenytt och Svensk Skattetidning och i samlingsverk.

Deltar regelbundet som föreläsare på främst Domstolsakademins kurser och inom Sveriges Domstolars fiskals- och föredragandeutbildning.
Senast ändrad: 2019-01-14

Leif Gäverth