JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Leif Gäverth

Född 1958
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2015

Juris kandidatexamen 1984 vid Uppsala universitet
Juris licentiatexamen 1994 vid Uppsala universitet
Juris doktorsexamen 1999 vid Uppsala universitet
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1993
Chef för Rättsenheten vid Skattemyndigheten i Västmanlands län 1993-1997
Chef för Företagsbeskattningsenheten vid Riksskatteverket 1997-2000
Chef för Rättsenhet 2 vid Riksskatteverket 2000-2002
Kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm 2002-2006
Lagman i Länsrätten i Västmanlands län 2006-2010
Lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala 2010-2015

Offentliga uppdrag

Sekreterare i Utredningen angående överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ 1993
Biträtt Justitiekanslern i utredning av Läkemedelsverket 1994
Expert i Utredningen om översyn av elektronisk kommunikation 2005-2006
Särskild utredare i Skatteincitamentsutredningen 2008-2009
Ersättare för ordföranden i Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala avseende etikprövning av medicinsk forskning 2004-2013
Ledamot i Skatterättsnämnden 2005-2015

Andra uppdrag

Högskolelektor och kursansvarig i finansrätt vid Uppsala Universitet 1990-1992.
Kursansvarig och lärare vid Domstolsakademin 2004-

Författarskap m.m.

Skrifter i skatterätt. ”Borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag” (licentiatavhandling 1994), ”Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. En skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag” (doktorsavhandling 1999) samt ett flertal uppsatser i Skattenytt och Svensk Skattetidning och i olika samlingsverk.

Beskrivningen ovan är inte fullständig
Senast ändrad: 2019-02-08

Leif Gäverth