JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svahn Starrsjö, Kristina

Född 1961

 

Ledamot av domstolen sedan 2017

 

 

Juris kandidatexamen 1985

 

Tingstjänstgöring 1985–1989

 

Hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995

 

Rättssakkunnig i Utrikesdepartementet 1995–1998

 

Rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Justitiedepartementet 1998–2006

 

Hovrättsråd, Svea hovrätt 2006

 

Departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet (L6) 2006–2013

 

Generaldirektör, Datainspektionen 2013–2017

 

Offentliga utredningsuppdrag

Expert i ett antal lagstiftningskommittéer och utredningar

 

Sakkunnig i Grundlagsutredningen 2006–2008

 

Andra uppdrag

Vice ordförande i nämnden för Valmyndigheten, 2016–

 

Vice ordförande i den svenska avdelningen av Nordiska Administrativa förbundet, NAF, 2016–

 

Övrigt

Medförfattare till juridisk litteratur rörande främst konstitutionella ämnen
Senast ändrad: 2019-01-14

Kristina Svahn Starrsjö