JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rosén Andersson, Helena

Född 1966

Ledamot av domstolen sedan 2017

 

 

Juris kandidatexamen 1990

Tingstjänstgöring 1991-1993

Assessor i Hovrätten för Västra Sverige 1996

University of London, LL.M. (Inriktning EU-rätt) 1997

Utredningssekreterare och rättssakkunnig i Finansdepartementet och utredningssekreterare i Justitiedepartementet 1999-2005

Advokatfirman Vinge 2005-2008, advokat sedan 2007

Advokatfirman Lindahl 2008-2017, varav delägare 2012-2017

 

 

 

Offentliga utredningsuppdrag

Expert i 2005 års informationsutbytesutredning 2005-2007 (Fi 2005:08)

 

 

Andra uppdrag

Redaktör och huvudförfattare för Wolters Kluwers kommentarer till upphandlingslagarna, 2011--

Författare och redaktör för Wolters Kluwers kommentarer om offentlig upphandling

Periodvis utbildningsuppdrag för Wolters Kluwer

Ledamot och ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen 2010-2017

Ledamot i styrelsen för Göteborgs Juristklubb, 2008-2013, varav ordförande 2011-2013
Senast ändrad: 2019-01-14

Helen Rosén Andersson