JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Beräkning av ålderspension, fråga om försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU-land, med tillämpning av artikel 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna vid en pro rata-beräkning enligt artikel 46.2 i samma förordning. (Mål nr 4078-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2762-13).