JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person som inte personligen lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt. (Mål nr 5695-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 68-18).