JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om transporttjänster i 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (Mål nr 3999--4000-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 603--604-14).