JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 96-13

En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts.

Tillhörande dokument