JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 7822-13

Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen.

Tillhörande dokument