JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 7581-13

Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument