JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5845--5846-13

Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.

Tillhörande dokument