JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 555-15, Mål nr 2691-15

Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett anbud med bortseende från ett sådant krav (II).

Tillhörande dokument