JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5477-17

Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Tillhörande dokument