JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5169-13

Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Tillhörande dokument