JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4171--4172-14

Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget.

Tillhörande dokument