JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3946-13

Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument