JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3596-14

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.   

Tillhörande dokument