JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3476-12

Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument