JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 312-15

Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.

Tillhörande dokument