JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3020-15

En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.

Tillhörande dokument