JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2693-16

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.

Tillhörande dokument