JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2666-08

Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument