JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2391-15

En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.

Tillhörande dokument