JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1997-15

Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument