JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1637-11

Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument