JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1161-14

Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).

Tillhörande dokument