JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mänskliga rättigheter: Mål nr 1048-17

En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

Tillhörande dokument