JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: 743-07 , skiljaktig mening

Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. (jfr C-29/08, SKF) Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående medvärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen. Förhandsbesked angående nervärdesskatt.

Tillhörande dokument