JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål: Mål nr 991-17, HFD 2018 ref. 6

Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.

Tillhörande dokument